Analizy i wyceny przedsiębiorstw, systemy zarządzania jakością, Internet, Telewizja HD

Analizy i wyceny przedsiębiorstw

Wykonujemy analizy i wyceny przedsiębiorstw, a w szczególności przygotowanie firm do sprzedaży oraz poszukiwanie inwestora:

  • analizy:

-        ekonomiczno-finansowe,

-        marketingowe,

-        sytuacji prawnej majątku,

-        organizacji i zarządzania,

-        możliwości podziału firm

-       korzyści związane z podziałem firm

  • wyceny:

-        wartości przedsiębiorstw (w m.in. dla celów przekształceń własnościowych),

-        zorganizowanych części przedsiębiorstw,

-        aportów,

-        poszczególnych składników majątku przedsiębiorstw,

-        akcji i udziałów,

-        wartości niematerialnych i prawnych (m.in. znaków towarowych, patentów, know-how, licencji, oprogramowania).

  • przygotowanie firm do sprzedaży

-        sporządzenie memorandum informacyjnego

-        opracowanie strategii negocjacji

  • poszukiwanie inwestora

 

Zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą analizą i wyceną przedsiębiorstw zajmujemy się od 1991 roku. Bogate doświadczenie w tym zakresie zdobyliśmy realizując projekty dla takich sektorów jak: bankowość, zarządzanie nieruchomościami, produkcja maszyn i urządzeń górniczych, usługi telekomunikacyjne, budownictwo drogowe, handel detaliczny i hurtowy. Pracowaliśmy nie tylko dla dużych, ale również dla małych i średnich przedsiębiorstw, banków oraz dla ministerstw, urzędów centralnych, administracji samorządowej, ośrodka badawczo-rozwojowego.

 

Każde zlecenie związane z wyceną realizujemy po uprzedniej szczegółowej identyfikacji celów wyceny oraz potrzeb i wymagań klientów w zakresie formy i zawartości raportu. Szczególną wagę przywiązujemy do doboru metodyki wyceny ze względu na wartość wycenianego majątku oraz specyfikę przedmiotu wyceny.

 

Dla potrzeb przetwarzania i wykonywania dokumentów niejawnych w procesie analizy i wyceny przedsiębiorstw powołaliśmy Pion Ochrony Informacji Niejawnych na czele z Pełnomocnikiem ds. OIN. Nasi pracownicy posiadają stosowne poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych.

 

Zapraszamy do współpracy.

Lista referencyjna

 

Powiększ tekst na stronie