Analizy i wyceny przedsiębiorstw, systemy zarządzania jakością, Internet, Telewizja HD

Badania ankietowe on-line

Oferujemy naszym Klientom zaawansowane i kompleksowe rozwiązania w zakresie badań ankietowych on-line w formie ankiety internetowej. Badania ankietowe on-line są przeprowadzane z wykorzystaniem naszego autorskiego systemu. System stworzony przez naszą firmę bazujący na technice Computer Assisted Web Interviewing pozwala na bardzo szybkie zaprojektowanie i przeprowadzenie badania w trybie on-line. Podstawowe obszary zastosowań:

 • Badanie satysfakcji klientów
 • Badanie satysfakcji pracowników
 • Przeprowadzanie sondaży
 • Badanie opinii publicznej

Wiemy, że każdy problem badawczy jest inny, dlatego też realizujemy badania oferując indywidualne i elastyczne podejście do potrzeb i wymagań stawianych przez klienta. Badania ankietowe są każdorazowo planowane w sposób zapewniający realizację ustalonych z klientami celów badawczych, a koszty dopasowywane są do dostępnych budżetów na badania. Wdrożenie oprogramowania dedykowanego dla konkretnej organizacji umożliwia dodatkowo uzyskanie narzędzia informatycznego najlepiej dopasowanego do specyfiki organizacji i spełniającego jej wymagania.

W ramach usług  w zakresie badań ankietowych online aktywnie wspieramy naszych Klientów w:

 • zidentyfikowaniu potrzeb i oczekiwań wobec badania
 • przygotowaniu harmonogramu i procedury badania
 • opracowaniu i zredagowaniu kwestionariusza badawczego
 • przygotowaniu informacji pilotującej
 • zebraniu danych w sposób zapewniający uczestnikom poczucie anonimowości (badania ankietowe online)
 • zagregowaniu i opracowaniu wyników badań oraz ich interpretacji
 • opracowaniu raportu końcowego i rekomendacji
 • praktycznym wdrożeniu zaplanowanych wspólnie z Zarządem zmian i programów naprawczych

Dla zainteresowanych klientów oferujemy również dostawę informatycznego narzędzia umożliwiającego przeprowadzanie badań ankietowych wraz z szkoleniami w zakresie obsługi narzędzia (w tym szkolenie e-learningowe).

Lista referencyjna

Powiększ tekst na stronie