Analizy i wyceny przedsiębiorstw, systemy zarządzania jakością, Internet, Telewizja HD

e-learning

Dla przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi szkoleniowe oraz poszukujących możliwości organizacji tanich, szybkich i efektywnych szkoleń świadczymy usługi związane z e-learningiem. Nasze doświadczenia w tym zakresie zdobyliśmy przygotowując i przeprowadzając szkolenia e-learningowe dla pracowników urzędów miast, gmin i starostw powiatowych w ramach projektu „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.

 

Zalety e-learningu:

  • niższe koszty organizacji szkolenia,
  • oszczędność czasu,
  • dowolna liczba uczestników szkolenia,
  • możliwość szybkiej weryfikacji wyników nauczania,
  • możliwość zastosowania różnorodnych technik prezentacji materiału szkoleniowego.

W ramach usług e-learningowych oferujemy:

  • udostępnienie naszej platformy e-learningowej dla potrzeb Państwa szkoleń,

dzięki czemu mają Państwo możliwość umieszczenia własnych materiałów szkoleniowych  na naszej platformie e-learningowej opartej na systemie Moodle, bez konieczności ponoszenia kosztów zakupu i utrzymania niezbędnej infrastruktury

  • pomoc w przygotowaniu e-learningowych materiałów szkoleniowych,

zarówno w oparciu o kontent dostarczony przez Państwa, jak również w oparciu o kontent przygotowany przez naszych specjalistów na wskazany przez Państwa temat

  • obsługę administracyjną szkolenia,

od prowadzenia zapisów na szkolenie, poprzez bieżący nadzór nad przebiegiem szkolenia, sprawdzenie poziomu wiedzy zdobytej przez uczestników szkolenia oraz ich ogólnej oceny szkolenia, po przygotowanie szczegółowego raportu ze szkoleń

  • doradztwo

w zakresie zaplanowania procesu szkolenia w formie e-learningu, doboru form przekazu i sprawdzenia wiedzy zdobytej podczas szkolenia, przygotowania scenariusza szkoleń itp.

 

Zapraszamy do współpracy.

Lista referencyjna

Powiększ tekst na stronie