Analizy i wyceny przedsiębiorstw, systemy zarządzania jakością, Internet, Telewizja HD

Nieruchomości

Oferta Omikron w zakresie nieruchomości kierowana jest do właścicieli i zarządców nieruchomości i stanowi fachową pomoc w zarządzaniu nieruchomościami oraz wsparcie w decyzjach inwestycyjnych związanych z nieruchomościami. Nasza oferta związana jest głównie z obsługą procesu ustanawiania odrębnej własności. W ramach usługi oferujemy przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do ustanowienia odrębnej własności lokali np. w celu zbycia uprawnionym najemcom. Podstawowe czynności realizowane w ramach procesu wraz z dokumentami będącymi ich rezultatem to:

 • inwentaryzacja budynków i lokali – na tym etapie powstaje dokumentacja inwentaryzacyjna, w tym rzuty lokali, zbiorcze zestawienia powierzchni lokali i pomszczeń przynależnych, inwentaryzacja architektoniczno – budowlana budynków i budowli
 • obliczenie udziałów w nieruchomości wspólnej – rezultatem jest rozliczenie inwentaryzacyjne nieruchomości zawierające powierzchnie użytkowe poszczególnych lokali i pomieszczeń przynależnych oraz udziały w nieruchomości wspólnej,
 • uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali – efektem jest zaświadczenie o samodzielności lokalu wydane przez właściwy organ
 • wycena nieruchomości – na tym etapie sporządzany jest operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości
 • przygotowanie projektów niezbędnych uchwał i zawiadomień – dokumenty, które powstają na tym etapie to projekty uchwał określających przedmiot odrębnej własności, zawiadomienia o wyłożeniu projektów uchwał do wglądu, uchwały w treści obowiązującej, wyciągi z uchwał, zawiadomienia o podjęciu uchwał
 • uczestnictwo (na podstawie pełnomocnictwa) w akcie notarialnym przenoszącym własność – notarialna umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży

 

W zależności od wymagań klienta usługa może mieć charakter kompleksowy i obejmować obsługę całego procesu ustanawiania odrębnej własności (wszystkie wymienione czynności i dokumenty) lub może obejmować tylko wybrane elementy, które mogą być wykonywane również dla innych celów np. sporządzenie rzutów lokali i wycena nieruchomości w celu pozyskania źródeł finansowania.

 

Usługi związane z nieruchomościami są przedmiotem naszej działalności od 1998 roku. Doskonałą znajomość zagadnień związanych z nieruchomościami oraz fachowość i kompetencje (w tym niezbędne uprawnienia zawodowe) członków zespołu potwierdzają nasi dotychczasowi klienci wśród których znajdują się między innymi:

 • gminy (Gliwice, Bytom, Ruda Śląska)
 • spółdzielnie mieszkaniowe (SM Hutnik w Sosnowcu, SM Lokator w Dąbrowie Górniczej, GSM Luiza w Zabrzu)
 • spółki mieszkaniowe (SM Kleofas sp. z o.o.)
 • przedsiębiorstwa (KWK Niwka-Modrzejów)
 • wspólnoty mieszkaniowych.

Lista referencyjna

Powiększ tekst na stronie