Analizy i wyceny przedsiębiorstw, systemy zarządzania jakością, Internet, Telewizja HD

Optymalizacja procesów biznesowych

OPTYMALIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

Celem każdego przedsiębiorstwa jest jak najsprawniejsze funkcjonowanie – jedna z metod usprawniania działalności firmy koncentruje się na procesach biznesowych. Analiza, optymalizacja i odpowiednie wsparcie systemowe procesów biznesowych to klucz do sukcesu. Dzięki opisowi procesów zachodzących w firmie (oraz na styku z otoczeniem zewnętrznym), odpowiedniemu – syntetycznemu – ich przedstawieniu w postaci modeli można w rzetelny sposób je poukładać, aby usprawnić funkcjonowanie firmy.

Analiza procesów biznesowych to pierwszy krok na drodze usprawnienia. Obejmuje on analizę firmy pod kątem sekwencji działań podejmowanych przez pracowników firmy we współpracy z otoczeniem oraz wewnątrz przedsiębiorstwa (as is). W wyniku tej analizy powstaje opis algorytmów funkcjonowania przedsiębiorstwa i poszczególnych jego jednostek.

Modelowanie procesów biznesowych to krok, w którym materiał analityczny zebrany uprzednio jest przekształcany w postać, którą można w dalszej kolejności poddać optymalizacji. Dzięki zaprezentowaniu procesów biznesowych w postaci modeli można w sposób syntetyczny przedstawić opis funkcjonowania przedsiębiorstwa, pojąć jego funkcjonowanie oraz zidentyfikować obszary wymagające optymalizacji.

Optymalizacja procesów biznesowych to krok, który bazuje na modelowej prezentacji procesów biznesowych. Celem tego kroku jest zaprojektowanie usprawnień w funkcjonowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem poprzez reorganizację procesów zachodzących wewnątrz firmy (to be). Wyniki optymalizacji procesów biznesowych są prezentowane w postaci modeli, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku stanu wyjściowego (as is).

Żaden plan działań nie pomógł firmie, dopóki nie został wprowadzony w życie, dlatego bazując na opracowanych optymalizacjach procesów biznesowych należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby plany wprowadzić w życie – dokonać modyfikacji procesów  biznesowych. Zazwyczaj wymaga to odpowiedniej kombinacji zmian organizacyjnych i proceduralnych oraz zmian systemowych.

Lista referencyjna

Powiększ tekst na stronie