Analizy i wyceny przedsiębiorstw, systemy zarządzania jakością, Internet, Telewizja HD

Systemy Zarządzania Jakością

Świadczymy usługi w zakresie projektowania, dokumentowania i wdrażania systemów zarządzania jakością zgodnych z wymaganiami  normy ISO 9001 (System Zarządzania Jakością) i ISO 27001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji). Nasza usługa jest kompleksowa, tzn. obejmuje szkolenia i doradztwo, ocenę istniejącego systemu oraz stworzenie nowego – dostosowanego do celów i potrzeb Państwa organizacji. Identyfikujemy funkcjonujące w firmie procesy i pomagamy w ich dopasowaniu tak, aby spełnić wymagania Państwa Klientów. Nie dopasowujemy Państwa firmy  do wymagań normy, ale wymagania normy do specyfiki Państwa organizacji.

Realizując prace doradcze i konsultacyjne z zakresu wdrażania Systemów Zarządzania Jakością współpracujemy z czołowymi jednostkami certyfikacyjnymi, tj.: Bureau Veritas Polska i  TÜV Nord.
Członkowie zespołu ds. Systemów Zarządzania Jakością posiadają certyfikaty Audytora Wiodącego i Audytora Wewnętrznego zarejestrowane w Międzynarodowym Rejestrze Certyfikowanych Audytorów w Londynie (IRCA) oraz certyfikaty Pełnomocnika i Managera Jakości TÜV, a także ukończone studia podyplomowe „Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie”.

Nasza oferta obejmuje pięć etapów wdrażania systemu zarządzania jakością:

I. AUDYT WSTĘPNY I SZKOLENIA

 1. Analiza istniejącego systemu jakości – audyt zerowy
 2. Określenie Polityki systemu ISO
 3. Identyfikacja procesów i sporządzenie mapy ich zależności
 4. Identyfikacja  struktury organizacyjnej (określenie zadań, odpowiedzialności i uprawnień dla stanowisk)
 5. Szkolenie Kadry Kierowniczej
 6. Szkolenie Kadry Technicznej – pracowników
 7. Szkolenie Pełnomocnika ds. ISO

II. BUDOWA DOKUMENTACJI

 1. Określenie metod nadzorowania dokumentacji
 2. Opracowanie dokumentacji systemowej (procedur, formularzy, instrukcji i księgi jakości)

III. WDROŻENIE

 1. Wdrożenie opracowanej dokumentacji
 2. Bieżące wdrażanie systemu zgodnie z przyjętymi procedurami, formularzami i księgą jakości
 3. Bieżąca weryfikacja systemu

IV. AUDYTY WEWNĘTRZNE

 1. Szkolenie Audytorów Wewnętrznych
 2. Weryfikacja wdrożenia systemu poprzez audyty wewnętrzne
 3. Wdrożenie działań korygujących i zapobiegawczych do niezgodności, które wyniknęły podczas audytów wewnętrznych

V. PRZYGOTOWANIE DO CERTYFIKACJI

 1. Przeprowadzenie przeglądu zarządzania
 2. Pomoc w wyborze i zgłoszenie do jednostki certyfikującej
 3. Podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych do ewentualnych niezgodności wynikających z audytu certyfikującego

 

Lista referencyjna

Powiększ tekst na stronie