Analizy i wyceny przedsiębiorstw, systemy zarządzania jakością, Internet, Telewizja HD

Wartościowanie stanowisk pracy

Wartościowanie stanowisk pracy wykorzystywane jest w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w celu budowy spójnego i elastycznego systemu wynagradzania pracowników.

Wartościowanie stanowisk pracy to proces ustalania relatywnej wartości poszczególnych stanowisk pracy w organizacji.

Proces wartościowania stanowisk pracy realizujemy we współpracy z Instytutem Ekonomicznym MODUS z Gliwic.

Proces wartościowania stanowisk pracy realizujemy w następujących etapach:

  • Ustalenie celów wartościowania stanowisk pracy w organizacji,
  • Powołanie zespołu wartościującego,
  • Audyt aktualnego systemu wynagradzania pracowników,
  • Ustalenie metody wartościowania stanowisk pracy,
  • Opracowanie kryteriów wartościowania oraz skali punktowej,
  • Stworzenie opisów stanowisk pracy,
  • Przeprowadzenie wartościowania poszczególnych stanowisk,
  • Opracowanie i analiza wyników wartościowania,
  • Weryfikacja uzyskanych wyników,
  • Opracowanie tabeli taryfikacyjnej.

W procesie wartościowania stanowisk pracy wykorzystujemy autorskie specjalistyczne narzędzie informatyczne, które umożliwia przejrzystą prezentację wyników wartościowania oraz kompleksowe gromadzenie wszystkich danych i rezultatów wartościowania.

Doświadczenie w zakresie wartościowania zdobyliśmy realizując projekty dla wielu jednostek samorządu terytorialnego.

Lista referencyjna

Powiększ tekst na stronie